Aquatic Szkoła pływania

Zdobądź styl zmienny z Szkołą pływania AQUATIC

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY PŁYWANIA AQUATIC

Kto może nauczyć się pływać?

Jak mówi nasze motto – pływanie to sport dla każdego!

Pamiętajcie!!! Nie trzeba mieć za sobą kariery pływaka aby pływać poprawnie technicznie, szybko i ekonomicznie – sam jestem tego dobrym przykładem.

Kiedy należy rozpocząć naukę pływania?

Praktyka wskazuje, że najlepiej rozpoczynać naukę pływania z dziećmi pomiędzy 6 a 8 rokiem życia. Na ogół nie boją się one wtedy wody i bardzo lubią się kąpać, a wyjątkowo dobra pływalność ciała dziecka pozwala na szybkie opanowanie podstawowych ćwiczeń pływackich oraz prostych ruchów podobnych do spotykanych w pływaniu sportowym.

Nasze doświadczenie pokazuje, że dzieci do 6 roku życia są zbyt małe aby się uczyć, ponieważ istnieją spore różnice w przyswajalności wiedzy, umiejętności skupienia uwagi, czasem także braku dyscypliny itp. Tak więc często dużo czasu zabiera wychowywanie dziecka zamiast skupienie się na nauczaniu, co wydłuża czas nauki, a to nie zawsze odpowiada posyłającym/płacącym za zajęcia, ponieważ efekty nauczania widoczne są po dłuższym czasie.Zamiast nauki pływania powinny być bardziej oswajane z wodą poprzez zabawę.

Biorąc pod uwagę dobroczynny wpływ zajęć w wodzie m.in. na rozwój psychoruchowy dziecka oferujemy zajęcia indywidualne również dla dzieci od 4 roku życia. Zajęcia te mają na celu oswojenie z wodą i nabycie elementarnych umiejętności takich jak: zanurzanie głowy, wydech do wody, leżenie na plecach i brzuchu, podstawowe skoki, ruch nóg do kraula na piersiach i grzbiecie.

Jeżeli Państwa celem jest osiągnięcie dużych i szybkich postępów, to zalecamy rozpoczęcie nauki między 6 a 8 rokiem życia.

Niech to jednak nie zniechęca młodzieży oraz osób starszych, gdyż i oni mogą przyswoić te wszystkie umiejętności. Na przeszkodzie nie stoi ani wiek, ani forma … tylko chęci, trochę czasu i do dzieła  Efekt gwarantowany!

 

„ZDOBĄDŹ STYL ZMIENNY Z SZKOŁĄ PŁYWANIA AQUATIC”

 

Wstęp

Program nauczania pływania Szkoły AQUATIC został stworzony w taki sposób, aby nasi uczniowie mogli już od jak najwcześniejszych lat opanować poprawną technikę pływania. Program skonstruowany jest w oparciu o stopniowanie trudności. Uczymy od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Czyli od kraula na grzbiecie do motylka – podobnie jak zdecydowana większość instruktorów, trenerów i wykładowców na całym świecie. Instruktor na podstawie oceny umiejętności uczniów decyduje kiedy jest odpowiedni moment aby wdrażać nowe ćwiczenia zgodnie z zasadą: że żadne ćwiczenie nie może być wykonane poprawnie, o ile poprzedzające nie było odpowiednio przyswojone. Jedne z nich są łatwe do opanowania, inne wymagają więcej czasu i wysiłku, częstszych powtórzeń, a nawet powrotu do wcześniejszych ćwiczeń. Często końcowe niepowodzenie przy koordynacji poszczególnych elementów techniki jest wynikiem niewystarczającego opanowania ćwiczeń wcześniejszych. Czyli pewne opanowanie danego ćwiczenia służy jako dobry i niezbędny fundament pod nowe ćwiczenia, dlatego też w programie nie została uwzględniona ilości lekcji potrzebnych do opanowania danego ćwiczenia. Wpływ na postęp u uczniów mają nie tylko działania instruktora, ale również predyspozycje uczniów,  ich wiek oraz częstotliwość zajęć. I tak w  przypadku zajęć indywidualnych dwa razy w tygodniu potrzebujemy średnio od 1 do 1.5 roku aby przyswoić sobie ćwiczenia z poziomu I, II i III. Natomiast w przypadku zajęć grupowych oraz indywidualnych gdy zajęcia odbywają się rzadziej, okres ten się wydłuża do ok. 2 – 3 lat.

Czego uczymy?

W opinii wielu fachowców funkcjonują różne podziały dotyczące odmian techniki pływania – dzieli się je na użytkowe, jak również sportowe. Podziały te są fałszywe, a także szkodliwe dla skuteczności nauczania pływania. Sportowe techniki, ze względu na swe walory – ekonomika ruchów, prawidłowe oddychanie czy też duża szybkość, są najbardziej użytkowanymi sposobami pływania co jednoznacznie wskazuje na ich wybór przy nauczaniu. Na bazie sportowych technik można uczyć sposobów pływania przydatnych w innych działaniach praktycznych – pływanie korekcyjne i lecznicze, ratownictwo, piłka wodna itp.

Zagadnienia organizacyjne

W trakcie trwania zajęć instruktorzy stosują zarówno objaśnienia dostosowane do wieku, poziomu rozwoju intelektualnego oraz wiedzy uczestników  jak i pokazy na lądzie oraz w wodzie, aby uczniowie w normalnym lub zwolnionym tempie mogli poznać elementy składowe. O ile to możliwe, stosowane jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Na indywidualizację zajęć pozwala stosowanie formy zadaniowej, której efektem końcowym jest zmierzanie do określonego wcześniej celu. Podczas prowadzenia zajęć stosujemy także formę zabawową aby oswoić uczniów ze środowiskiem wodnym, przedmiotem ćwiczenia oraz danym elementem techniki pływania, oraz aby między uczniami występowała rywalizacja – w przypadku zajęć grupowych. Dzięki stosowaniu formy zabawowej ćwiczący szybciej oswajają się ze środowiskiem wodnym, szybciej pokonują barierę lęku, a także chętniej uczestniczą w zajęciach.

 

POZIOM I – „styl GRZBIETOWY”

W trakcie trwania I poziomu uczeń ma możliwość zdawania egzaminu na kartę „Już pływam”

Zaliczenie odbywa się w niecce sportowej na pływalni. Należy wskoczyć do wody głębokiej (1.8 m)
i przepłynąć dowolnym sposobem bez pomocy i zatrzymania 25m (czyli 1 długość niecki sportowej).

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczeń otrzymuje kartę „Już pływam” wydawaną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Poziom I uważa się za zaliczony gdy uczeń opanuje wszystkie powyższe umiejętności oraz zda pozytywnie sprawdzian końcowy z umiejętności pływania stylem grzbietowym.

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu jest wynagradzane medalem przedstawiającym styl grzbietowy i jest też równoznaczne z rozpoczęciem poziomu II.

 

POZIOM II – „styl DOWOLNY – kraul”

Poziom II uważa się za zaliczony gdy uczeń opanuje wszystkie powyższe umiejętności oraz zda pozytywnie sprawdzian końcowy z umiejętności pływania stylem dowolnym – kraulem.

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu jest wynagradzane medalem przedstawiającym styl dowolny – kraul i jest też równoznaczne z rozpoczęciem poziomu III.

 

POZIOM III – „styl KLASYCZNY”

Poziom III uważa się za zaliczony gdy uczeń opanuje wszystkie powyższe umiejętności oraz zda pozytywnie sprawdzian końcowy z umiejętności pływania stylem klasycznym.

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu jest wynagradzane medalem przedstawiającym styl klasyczny oraz srebrnym czepkiem Szkoły pływania AQUATIC i jest też równoznaczne z rozpoczęciem poziomu IV.

Po opanowaniu styli: grzbietowego, dowolnego oraz klasycznego uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu na „Kartę pływacką”.

Zaliczenie odbywa się w okresie letnim na wodach otwartych po wcześniejszym przygotowaniu,
z pełną asekuracją. Należy: przepłynąć bez zatrzymania 200m w tym: 50m stylem grzbietowym, 50m stylem klasycznym i 50m stylem dowolnym-kraulem, 5m pod wodą oraz wykonać skok startowy na główkę.

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu uczeń otrzymuje Kartę pływacką wydawaną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na typ etapie uczeń może próbować przystąpić do egzaminu na „Kartę specjalną” czyli tzw „Żółty czepek”.

Zaliczenie odbywa się w okresie letnim na wodach otwartych po wcześniejszym przygotowaniu,
z pełną asekuracją. Należy przepłynąć min 1500m w tym po 200m stylem dowolnym oraz grzbietowym.

Dodatkowo należy przepłynąć 15m pod wodą oraz zanurkować na głębokość 3m.

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu uczeń otrzymuje kartę specjalną czyli tzw. „Żółty czepek” wydawaną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Taki poziom umiejętności daje już zielone światło do przystąpienia do kursu na Ratownika WOPR, płetwonurka P1 itp. (wszystko oczywiście uzależnione od wieku oraz możliwości zdrowotnych ucznia).

 

POZIOM IV – „styl MOTYLKOWY”

Poziom IV uważa się za zaliczony gdy uczeń opanuje wszystkie powyższe umiejętności oraz zda pozytywnie sprawdzian końcowy z umiejętności pływania stylem zmiennym (100m) z poprawnym skokiem startowym oraz nawrotami.

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu jest wynagradzane medalem przedstawiającym styl motylkowy. Jest to ostatni element do naszej medalowej układanki.

 

POZIOM V – „ZŁOTY”

Pozytywne zaliczenie wszystkich wyżej wymienionych sprawdzianów jest wynagradzane czepkiem Szkoły pływania AQUATIC w kolorze żółtym.

Kolejnym etapem jest doskonalenie wszystkich zdobytych umiejętności.

 

Umiejętności dodatkowe:

Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY:

Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO:

 

Szkoła pływania AQUATIC

Marcin Peek

Kontakt

Szkoła pływania AQUATIC

ul. Długa 18/1
83-407 Łubiana

697 686 363
Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 © AQUATIC
Projekt i realizacja: iluste.pl